Dari

فارسی, دری, دريلو, Yazdi

آیا می خواهید به شکایت

دری

آیا کدام شکایتی دارید؟

آمبدزمن (دادرس) ویکتوریا Victorian Ombudsman

دادرس ویکتوریا به هر گونه شکایتی از مؤسسات و وزارت های دولتی ویکتوریا را مورد تحقیق قرار می دهد.

مؤسسات دولتی ویکتوریا شامل مکاتب دولتی، اداره راه ویکتوریا VicRoads، اداره تنبیه ویکتوریا Corrections Victoria، وزارت خدمات بشری Department of Human Services، کمیسیون تکرهای ترانسپورت TAC، ورک کاور WorkCover و بسیاری از مؤسسات دیگر می باشد.

هرکس حق دارد شکایت کند.

اگر شکایتی داشتید؟

آیا شکایت شما از وزارت های دولت ایالتی ویکتوریا است؟

اول سعی کنید موضوع را از طریق آن وزارت فیصله نمائید.

آیا از طرز تحقیق راجع به شکایت خود توسط آن وزارت راضی هستید؟ اگر نه،

با دادرس ویکتوریا Victorian Ombudsman به تماس شوید.

ترجمان

برای ترجمان تیلفونی، با نمبر زیر تماس گرفته و تقاضا کنید که ارتباط شما را با آمبدزمن ویکتریا (دادرس ویکتوریا) Victorian Ombudsman برقرار سازند:

450 131

از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

روزهای دوشنبه تا جمعه