Persian

فارسی

آیا می خواهید به شکایت

آمبدزمن (دادآور) ویکتوریا Victorian Ombudsman

دادآور ویکتوریا به هر گونه شکایتی از نهادها و وزارتخانه های دولتی ویکتوریا رسیدگی می نماید.

نهادهای دولتی ویکتوریا شامل مدارس دولتی، اداره راه ویکتوریا VicRoads، اداره تأدیب ویکتوریا Corrections Victoria، وزارت خدمات انسانی Department of Human Services، کمیسیون تصادفات رانندگی TAC، بیمه کار موسوم به ورک کاور WorkCover، و بسیاری از مؤسسات دیگر می باشد.

هرکس حق دارد شکایت کند.

اگر شکایتی داشتید؟

آیا شکایت شما از وزارتخانه های دولت ویکتوریا است؟

اول سعی کنید موضوع را از طریق آن وزارتخانه حل و فصل نمائید.

آیا از طرز رسیدگی به شکایت خود توسط آن وزارتخانه راضی هستید؟ اگر نه،

با دادآور ویکتوریا Victorian Ombudsman تماس بگیرید.

مترجم

برای مترجم تلفنی، باشماره زیر تماس گرفته و درخواست کنید که ارتباط شما را با آمبدزمن ویکتریا (دادآور ویکتوریا) Victorian Ombudsman برقرار سازند:

450 131

از ساعت 9 بامداد تا 5 بعد از ظهر

روزهای دوشنبه تا جمعه